10k (10.0) Leaderboard

Male

Overall - based on Gun time*

# Name Bib Gun time
1 Nk Anil Kumar 1247   00:39:10
2 Spr Krishan Kumar 1265   00:39:26
3 LHav Surya Pratap 1262   00:39:35
4 Gnr (DMT) Prem Shankar 1231   00:39:42
5 Gnr (DMT) Hari Singh 1232   00:39:53

12 17 - based on Chip time

# Name Bib Chip time
1 Shaurya Veer Anand 1168   00:52:02

18 30 - based on Chip time

# Name Bib Chip time
1 Nk Anil Kumar 1247   00:37:54
2 Gnr (DMT) Prem Shankar 1231   00:38:35
3 Gnr (DMT) Hari Singh 1232   00:38:40

31 40 - based on Chip time

# Name Bib Chip time
1 LHav Surya Pratap 1262   00:38:22
2 Rakesh Kumar Hav (AutoTech) 1222   00:42:53
3 Harveen Singh Johar 1073   00:45:06

41 50 - based on Chip time

# Name Bib Chip time
1 Joe Sabby 1077   00:47:36
2 Brig HKS Bath, SM 1217   00:51:14
3 Akshay Khanna 1015   00:52:29

50 60 - based on Chip time

# Name Bib Chip time
1 M L Sharma 10952   01:02:40

51 60 - based on Chip time

# Name Bib Chip time
1 Deepinderr singh 1216   01:04:23
2 Kanwar Mahinder Singh 1080   01:14:56
3 Parminder Singh 1121   01:18:42

61 & Over - based on Chip time

# Name Bib Chip time
1 Satish Saxena NCR-786   01:13:03

61 70 - based on Chip time

# Name Bib Chip time
1 Jagdish SIngh 1201   00:57:18

Female

Overall - based on Gun time*

# Name Bib Gun time
1 Manisha Srivastava 1097   00:53:03
2 Tania Kumar 1186   00:59:42
3 Shalini Bansal 1166   01:02:27
4 Esha Swaroop 1064   01:02:46
5 Priyanka Mallan 1131   01:05:45

18 30 - based on Chip time

# Name Bib Chip time
1 Esha Swaroop 1064   01:01:16
2 Roma Gupta 1155   01:07:31
3 Neha Menon 1111   01:11:35

31 40 - based on Chip time

# Name Bib Chip time
1 Tania Kumar 1186   00:58:11
2 Shalini Bansal 1166   01:01:09
3 Priyanka Mallan 1131   01:04:08

41 50 - based on Chip time

# Name Bib Chip time
1 Manisha Srivastava 1097   00:51:33
2 Punam Malhotra 1134   01:09:47
3 Anindita Roy 1025   01:14:52

51 60 - based on Chip time

# Name Bib Chip time
1 Maria Assuntha 1100   01:09:41
2 Anjali Nayar NCR-A1962   01:13:30
3 Shipra Shrivastava 1212   01:13:40

61 & Over - based on Chip time

# Name Bib Chip time
1 Sethu Nagarajan NCR-1904   01:31:12
*Gun Time : Your finish time with reference to the race starting time.
*Chip Time: Your finish time with reference to your starting time.